Búa đập đá cũ Nhật Bản NPK GH15

Tình trạng: Búa đập đá cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Mã: NPK-GH1 Danh mục: