Lịch sử hình thành Công ty Hừng Sáng

Từ một cơ sở nhỏ lẻ được thành lập năm 1998,  ngày 01 tháng 12 năm 2006 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hừng Sáng được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số ĐKKD: 3700763901) do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

1998

Hình thành cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

12/2006

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hừng Sáng được thành lập.

2015

Doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng.

2017

Doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng.

2020

Doanh thu đạt ~70 tỷ đồng.

2021

Đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 100 tỷ đồng.