Cho Thuê Xe Đào Gắn Búa Rung

Cho Thuê Xe Đào Gắn Búa Rung

Cho-thue-xe-dao-gan-bua-rung

Cho-thue-xe-dao-gan-bua-rung-3
Xe đào PC450 gắn búa PCF 350 – Hình ảnh: Hừng Sáng

Cho-thue-xe-dao-gan-bua-rung-2

xe đào EX 370 gắn búa rung PCF330
Xe đào EX 370 gắn búa rung PCF330 – Ảnh: Hừng Sáng

Liên hệ chúng tôi
Xin chào quý khách !
Liên hệ tư vấn